Recently Sold Listing 288 E 23RD AV , Vancouver, BC

V1070496 - 288 E 23RD AV , Vancouver, BC, CANADAI have just recently sold this listing at 288 E 23RD AV , Vancouver.